Финал Чемпионата по автозувуку RASCA-RUSSIA 2015 Ижевск